MUDr. Iveta Tomanová

adresa:

Fügnerova 39, 613 00 Brno

telefon:

548 525 148

email:

info@detska-ambulance.cz

O Dětské ambulanci

tisknout aktuální stránku


// ambulance


Naše ambulance zajišťuje veškeré ambulantní služby akutní i preventivní péče dětského lékaře s atestací II. stupně v pediatrii a s odbornou způsobilostí pro praktické lékařství pro děti a dorost ve věku od narození do devatenácti let. Vzhledem k tomu, že jsme ambulancí většího typu, jsou zde zaměstnáni i další lékaři.

// zaměstnanci


jméno:

MUDr. Yveta Tomanová

pozice:

vedoucí lékařka

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomna

vzdělání a kvalifikace:

 • 1976 - 1980: Gymnázium Brno, Lerchova 63, absolvovala s vyznamenáním
 • 1981 - 1987: Lékařská fakulta UJEP Brno, obor pediatrie
 • 5.11.1993: Atestace v oboru pediatrie I. Stupně
 • 1.4. 1995: Osvědčení k výkonu lékařské praxe č. 22128/53
 • 17.3.1998: Atestace v oboru pediatrie II. Stupně
  Odborná způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
 • 1.7. 2008: Akreditace ke školitelství v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

zaměstnání:

 • 1991 - 1993: Sdružení zdravotnických zařízení Brno III., předatestační příprava ve FDN Brno (Klinika dětských infekčních nemocí, II. DK, kardiologické oddělení)
 • 1993 - 1996: Kardiologické oddělení FDN Brno
 • 1996 - 1999: FN Brno pracoviště DN, II. dětská klinika(kardiologie a revmatologie)
 • 1999 – 2001: Lékařská fakulta MU Brno, II. dětská klinika, odborný asistent
 • 2002 – dosud: Praktický lékař pro děti a dorost

pedagogická činnost:

 • 1991 – 2001: Asistent na Lékařské fakultě MU zajišťující praktickou výuku studentů v pediatrii
 • Od roku 2002: PLDD
 • Od 1.7.2008: PLDD - Akreditované pracoviště – školitel pediatrického kmene a příprava k atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost

členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Česká pediatrická společnost
 • Česká revmatologická společnost
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů
 • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

vědecko-výzkumná činnost:

 • 1991 - 2001: V průběhu zaměstnání na II. Dětské klinice účast v klinickém výzkumu – celkem 11 prezentací na českých nebo mezinárodních konferencích
 • 2007 - 2008: OM Pharma: Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná klinická studie přípravku Bronchovaxom u dětí s opakovanými respiračními infekcemi
 • 2011 - : OM Pharma: Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná klinická studie přípravku Bronchovaxom u dětí s opakovaným respiračními infekcemi.
 • XVIII. Pařízkovy dny, Ostrava – 03/2012 – aktivní účast, přednáška
 • VIII. Festival Kazuistik, Luhačovice 04/2012 – aktivní účast, přednáška

jméno:

MUDr. Marie Kučerovská

pozice:

lékařka

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomna

jméno:

Eva Kulová, DiS.

pozice:

sestra

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomna

vzdělání a kvalifikace:

 • 1995 - 1999: Střední zdravotnická škola - obor všeobecná sestra
 • 1999 - 2002: Vyšší zdravotnická škola - obor diplomovaná sestra
 • 2002 - 2005: Fakultní dětská nemocnice - novorozenecká JIP
 • 2005 - 2011: mateřská dovolená
 • od roku 2007: nepravidelná výpomoc v naší ambulanci

jméno:

Klára Prudilová

pozice:

sestra

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:je přítomnaje přítomnaje přítomnanení přítomnanení přítomna

jméno:

pozice:

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomna

jméno:

MUDr. Hana Maršálková

pozice:

lékařka

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnaje přítomnaje přítomnaje přítomna

jméno:

MUDr. Procházková

pozice:

lékařka

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:je přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomnanení přítomna

jméno:

Lenka Vargová

pozice:

sestra

pracovní doba:

dny:poútstčt
přítomnost:není přítomnanení přítomnaje přítomnaje přítomnaje přítomna